Účinky radonu

Co je radon?

Radon je radioaktivní plyn, který prokazatelně zvyšuje riziko vzniku rakoviny. Vědecky bylo prokázáno Světovou zdravotnickou organizací (WHO), že radon představuje hned po kouření nejvýznamnější příčinu rakoviny plic.

Kde se radon bere?

Radon je přírodní plyn, který vzniká postupnou přeměnou uranu v zemské kůře. Ten se uvolňuje z povrchu země a postupuje do volné atmosféry, kde se mísí se vzduchem. Nebo vstupuje do objektů, kde může docházet při nízké ventilaci k jeho zadržování.

Proč je radon nebezpečný?

Radon je vdechován do plic s částečky prachu, kde se usazuje a ozařuje tkáně. Potencionální hrozba rakoviny plic způsobená radonem v domě roste s intenzitou koncentrace radonu a délkou pobytu. Krátkodobý pobyt v místnosti s vysokou koncentrací radonu je riziko prakticky zanedbatelné. Nežádoucí účinky v podobě kouření a inhalace radonu se sčítají a mohou přispět ke vzniku rakoviny plic.

Na obrázku jsou znázorněny ozařované plíce.

Působení radonu na člověka

Jak se radon dostane do objektu?

Radon proniká do objektu spárami, štěrbinami a nekvalitně položenou izolací. Radon je „ nasáván „ z podloží, které jsou v přímém kontaktu se zemí. Je to způsobeno vytápěním domu. U teplejší podlahy v domě vzniká podtlak oproti studenější zemi, radon je tak doslova „nasáván ze země“.

Podlahové vytápění zvyšuje pravděpodobnost výskytu radonu v domě. Podlaha je zahřívána na vysokou teplotu okolo 60 - ti stupňů. Tím je vyšší teplotní rozdíl mezi podlahou a zemí, to způsobuje znatelně vyšší podtlak = Výskyt radonu.

Kde se radon vyskytuje?

Radon je všudypřítomný, přírodní plyn. Jeho koncentrace je v podloží několika set krát vyšší než ve vzduchu atmosféry. Nejhorší oblasti s výskytem radonu se nachází na příbramsku a vysočině. V králové hradeckém kraji je nejvyšší výskyt radonu na území Krkonoš. Podrobněji viz. obrázky nebo na stránkách Radonový program ČR.

Geometrický průměr objemové aktivity radonu v bytech.