Měření v objektu

Měření probíhá v týdenním intervalu, abychom zaznamenali veškeré výkyvy objemu radonu ve vašem domě. Důležité je zaznamenat užívání budovy. Jedná se zejména o větrání, které má velký podíl na koncentraci radonu v domě, a to ve všední den a o víkendu, kdy se obývání domu mění.

K měření používáme nejnovější systém měření od společnosti TESLA, který je schopen odebírat aktuální objemovou aktivitu radonu každých 15 minut. Měřící systém je každé dva roky pravidelně ověřován ve Státním ústavu jaderné, chemické a biologické ochrany, v.v.i.

Působení radonu na člověka

Po měření vám zpracujeme výstupy z měřících sond a vystavíme protokol o měření.

Zpracujeme graf o koncentraci radonu, ze kterého bude patrné, jak moc a kdy se hodnoty zvyšovaly a kdy byly naopak nízké.

Působení radonu na člověka