Měření na pozemku

Měření radonu se realizuje na půdorysu budoucí stavby domu. Slouží jako podklad pro projektanta a má informativní charakter o použití radonové izolace.

Na základě změřené četnosti radonu na pozemku a propustnosti zemin se stanoví radonový index pozemku.

K měření radonu v půdním vzduchu je využíváno certifikované měřící zařízení: Měřící systém RM-2.

Měřící systém RM – 2 je pravidelně ověřován ve Státním ústavu jaderné, chemické a biologické ochrany, v.v.i.

Měření radonu na pozemku
Měření radonu na pozemku