Kontakt

Ing. Jan Lebeda, držitel povolení SÚJB

Mobil: +420 723 264 011
E-mail: info@bezpecnyradon.cz
Web: www.bezpecnyradon.cz

Adresa provozovny: Milady Horákové 269, 500 06 Hradec Králové
IČ: 88167780
Registrován k živnostenskému oprávnění

Povolení k vykonávání činnosti vydané Státním úřadem pro jadernou bezpečnost:

Zastoupení

Mapa zastoupení společnosti BezpečnýRadon.cz

Obecná informační povinnost ČOI

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 44, 110 00 Praha 1
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Nezávazná poptávka měření